Мистецтво аргументації

План

1. Структура виступу.

2. Техніка і тактика аргументування, способи аргументації.

3. Види аргументів.

4. Прийоми ефективної аргументації.

5. Мовні засоби переконування.

Основна література до теми:

1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Риторика. – Львів, 2001. – С.155 – 168.

2. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика. – К., 2003. – С. 110 – 133.

3. Чибісова Н.Г., Тарасова О.І. Риторика. – К., 2003. – С. 68 –71.

4. Сагач Г.М. Золотослів. – К., 1993. – С.92 – 99.

5. Сопер П. Основы искусства речи. – Ростов-на- Дону, 2002. – С. 79 – 101.

6.Томан І. Мистецтво говорити. – К., 1996. – С.199 – 209.

7. Гурвич С.С., Погорелко В.Ф., Терман М.А. Основы риторики. – К., 1978. – С. 71 – 86.

8. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. – К.: Алерта, 2011. – С. 182 – 190.

9. Корнєва Л.М. Риторика. – Полтава, 2005. – 72 с.

Додаткова література до теми:

1. Глазова О. Плани-конспекти уроків практичної риторики // Диво слово. – 2002. – №3. – С. 33 – 40.

2. Рада І. Опорний конспект – метод навчання практичної риторики // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах. – 2004. – №2. – С. 85 – 91.

3. Саранді Н. Риторика як наука і мистецтво слова // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах. – 2002. – №4, 5.

4. Мацько Л., Мацько О. Аргументація як розділ риторики // Диво слово. – 2003. – №10. – С. 55 – 58.

5. Олійник О.Б. Риторика. – К.: Кондор, 2009. – 170 с.

Практичні завдання:

1. Доберіть і запишіть 3–4 аргументи, щоб підтвердити або спростувати такі думки:

– Мобільний телефон – потрібна кожному річ.

– Заздрити – шкодити своєму здоров’ю.

– Мати вищу освіту – нині престижно.

– Читати книжки корисніше, ніж дивитися телевізор.

– Поступливість – риса слабкої людини.

2. Визначте види наведених аргументів.

а) Той, хто вміє добре говорити, легше знаходить спільну мову з іншими людьми, йому вдається підтримувати добрі стосунки зі знайомими. Той, хто вміє встановлювати й підтримувати стосунки, досягає в житті успіху. Тому, щоб досягти успіху в житті, необхідно вчитися красномовству.

б) У свята люди вітають одне одного й виявляють одне до одного турботу. Тому на Різдво варто відвідати й привітати близьких людей.

в) Логіку створили логіки. Усі логіки – вчені. Усі вчені – люди. Отже, логіку створили люди.

г) Усі самостійні частини мови можуть виступати членами речення; іменник – самостійна частина мови, отже, іменник може виступати членом речення.

3. Розкрийте дужки, побудуйте словосполучення з підрядним зв’язком керування. Якщо необхідно, вживайте прийменники.

Додержати (слово), оволодіти (ситуація), опанувати (професія), завдати (шкода), називати (ім’я), ввести (склад), радіти (успіхи), комісія (складання проекту), звернутися (адреса), надсилати (адреса), мешкати (адреса), спілкуватися (Інтернет), згідно (закон), півтора (рік), заплатити (проїзд), оплатити (проїзд), захворіти (грип).

Практичне заняття № 13

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *